ŞÜPHEYE CEVAP:”HAZRETİ NUHUN(A.S) HANİMLARİNA KARŞİ SAYGİSİZLİK”…?!

Hilaf ehlinin Peygamber(a.s) zevcelerine karşi saygisizliği

1.Yazar: Taberi(vefat tarihi h.k 310), “Camiul beyan en tevilayil Kuran” kitabı, XII cüz, sayfa 427


Taberi diyor: bizə nakl edip Bişr ibn Muaz, ona da nakl edip Yezid ibn Zarih, ona da nakledip Said ibn Aruba, ona da nakl edip Katade ibn Deame
Katade dedi ki, duydum Hasan el-Basri bu ayeti okudukda (Hud 46) dedi: – And olsun Allaha o evlad Nuhun (a.s) oğlu değildi. Sonra bu ayeti okudu: “O iki kadın o iki Peygambere ihanet etdiler”.*(Təhrim 3)

Gördüğünüz resimler Azerbaycan türkcesinde paylaşimlar yapan antiselefi.wordpress.com isimli sapik rafizi sitesinden alintidir.Hayasiz rafiziler yine tarihi taberiden bir alinti yaparak ehli hilaf adladirdiklari ehli sünnete saldirmak gayretine girmişlerdir.
Metnin senedinin incelenmesi:
Katade ibn Deame:

Ibni Hacer el Askalani(r.a) dedi ki,Katade Müdellisdir(Tabakat Ul Mudalissin 3/92)

İmam Hakim(r.a) dedi ki,Katade tedlis yapar((Mustadrak El Hakim Cilt 1 Sayfa 233 No.816))

İmam Hakim(r.a) tekrardan dedi ki,Katade Müdellisdir(Muarifat El Alum EL Hadis sayfa No 103)

İbni Hibban(r.a) dedi ki,Katade Müdellisdir(Kitab El Sikat cilt 5 sayfa 322)

Said ibn Aruba:

Imam Zehebi(r.a) Siyer Alem En Nubelada onun biografisinde Said Ibn Arubanin Muhlit(metinleri ve isnadlari kariştiran) olduğunu belirtir

İbni Hacer El Askalani(r.a) dedi ki,Said İbn Aruba Muhlittir((metinleri ve isnadlari kariştirandir)

(Tabakat Ul Mudallisin 2/50)

İmam El Alai,İmam EL İraki,İmam Suyuti ve İmam İbni Hacerde Said İbni Arubanin Mudellis olduğunu söylerler

Tedlis: Bir ravinin muasırı olup görüşmediği veya görüştüğü halde hadis almadığı
bir şeyhten işitmişçesine rivayette bulunmasına denir (Uğur, 1992: 395)

Şafiî’den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir:
“Tedlis yalanın kardeşidir.” (Et-Tahhân, 1996: 82)

Şafiî, “Bana fülan, fülandan rivayet etti.” sözünü kabul ederim eğer
söyleyen müdellis(tedlis yapan) değilse” der (Eş-Şafiî, 1996: 207).

Dümeyni isnad tedlisi hakkında beş temel görüşün olduğunu ifade eder ve ilki şöyledir:
Ravi sika olan veya olmayan kimselerden tedlis yaptığında ister semaı açıklasın
ister açıklamasın, mutlak olarak tedlisi reddedilir. Kadı Abdulcabbar bin Nasr el- Maliki de
bu görüştedir.

Müdellis ravi-Tedlis yapan raviye denir
Görüldüğü üzere metnin isnadi zayiftir ve sapik rafiziler kendilerinin Peygamber(s.a.s)  hanimlarina saygisizliklarini unutarak  zayif rivayetlerle delil getirme gayretine girmişlerdir.Bu sapik rafizilerin kendi çirkinliklerini ört-bastir etmek için yaptiklari çirkin siyasetden başka birşey değildir.Nitekim kendileri Peygamberlerin en üstünü olan Hazreti Muhammedin(s.a.s) zevcelerine ve ashabina düşmandirlar..

Videoda da göreceğiniz üzere Şii Ayetullahlar Mucteba Şirazi ve diğerleri Hazreti Aişeinin(r.a) (Haşa) zinakar,kafir ve Eşek soyundan geldiğini söyleryerek ona lanetler okumaktadirlar.Allahin laneti Hazreti Aişeye(r.a) lanet eden sapik rafizilerin üzerine olsun

Advertisements

ŞÜPHEYE CEVAP:”SÜFYANİ SEVRİ(R.A) EBU HANİFE(R.A) HAKKINDA İKİ KERE KÜFRDEN DÖNDÜ DEDİMİ”…!?

Aşağidaki resimler 313news.net isimli rafizi sitesinin Imam Hatip Bağdadinin “Bağdat Tarihi” isimli eserinden aldiklari ve İmam Ebu Hanife(r.a) aleyinde getirmeye çaliştiklari sözde delilden bir alintidir:

أخبرنا بن رزق قال أخبرنا احمد بن عبد الله الوراق قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا المخرمي قال  سمعت إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول سمعت معاذ بن معاذ . وأخبرنا بن الفضل قال أخبرنا عثمان بن احمد الدقاق قال حدثنا سهل بن أبي سهل الواسطي قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ يقول سمعت سفيان الثوري يقول استتبت أبا حنيفة من الكفر مرتين
Bize İbn Rezzak haber verdi ve dedi, bize Ahmed b. Abdullah el-Verrak rivayet etdi ve dedi, bize Ebu el-Hasan Ali b. İshak b. İsa b. Zatiya el-Muharremi rivayet etdi ve dedi: duydum ki, İbrahim b. Ssid el-Cevheri dedi: duydm ki, Muaz b. Muaz dedi. (Birinci senet burada bitiyor)  Ve bize İbn Fazl haber verdi ve dedi: bize Osman b. Ahmed el-Dakkak haber verdi ve dedi, bize Sehl b. Ebu Sehl el-Vasiti rivayet etdi ve dedi: Ebu Hafsa Amr b. Ali rivayet etdi ve dedi: duydum Muaz b. Muaz dedi: duydum Süfyan es-Sevri dedi: Ebu Hanife iki kere küfrden dönmüşdür.
El-Hatip el-Bağdadi, Tarihi Bağdat, c.13, s.391, №55; Dar el-Kutup el-İlmiyye – Beyrut
Hadisin senedlerinin  sıhhat derecesini gözden geçirelim:

ilk senette,Ibrahim bin sad el cevheri-hicri 247-de vefat etmisdir.Imam Hatip El Bagdadi bu ravinin uyuyor oldugu halde hadis okumaya calisan biri oldugundan bahsetmektedir.Haccac bin Eş-Şairde ibrahim bin Saidin dikkatsizliğinin fazla olduğundan bahsetmektedir(Tarihi Bağdat,cilt 6,sayfa 94)

ikinci senette,Ebu Hafs Amr bin Ali,İbni Ebi Hatim er-Razi tarafindan mechul ve sika(güvenilir) olmayan biri olarak kabul edilmiştir(İbnul Cevzi,El-Duafa vel Matrukin,cilt 2,sayfa 320;Er-Razi,Ibni Ebu Hatim,El Cerh vet-Tadil,cilt 6,sayfa 124)

Abdulfettah Ebu Gudde(r.a) bu meseleye bir ayetle cevap vermistir:”Agizlarindan çikan bu söz ne büyük oldu, yalandan başka birşey söylemiyorlar”(Kehf suresi 18/5).Vallahi Peygamber ashabindan başka en inancli kimse Ebu Hanifedir.Bunun delili ise gece gündüz mezhebinin yayilmasidir der(İbn Abdülbirr,el intika,sayfa 284-285)

İbni Abdülbirr(r.a) bu konu hakkında şöyle diyor:”İmam Ebu Hanife bir kere küfürden döndü demek,onu nakletmek ve ona inanmak bir müslüman için helal olmaz” (İbn Abdülbirr,el intika,sayfa 284-285)

İmam Zehebi(r.a) Hatip El Bağdadi(r.a) mezhep imamlari hakkindaki maddeleri keşke yazmasaydi demiştir(İmam Zehebi,Siyer Alem en Nubela,cilt 18,sayfa 289)

İbni Hacer El Heytemi,Hatip El Bağdadinin Tarihi bağdatda izlemiş olduğu metodun yanlişliğina dikkat çekmiştir.İmam Ebu Hanife aleyhindeki isnatlarinda yer alan ravilerin genellikle mecruh ve mechul olduğunu bildirerek “Bu kabil rivayetlerle siradan bir müslümanin namus ve şerefine zarar vermek icmaen caiz değilken nasil olurda müslümanlarin imamlarindan bir imama saldirmak caiz olur”(El Hayratül Hisan,sayfa 103)

Gördüldüğü üzere hadisin senedi ve metni zayiftir ve birçok ehli sünnet alimi tarafindan reddedilmiştir

ŞÜPHEYE CEVAP:”İMAM EBU HANİFE(R.A) ALLAHA YAKLAŞMAK İÇİN AYAKKABİYA İBADET ETMEĞİ CAİZ GÖRMÜŞMÜDÜR”…!?

Müellif: Hatip Bağdadi
Kitab: Bağdadın tarihi, sayfa. 4900

“Ebu Hanife diyor ki, bir şahıs ayakkabıya ibadet edip Allaha yakınlaşa biliyorsa, bunda hiç bir sorun yoktur. Said ise diyor ki, bu asıl küfrdür”.

Aynı rivayet cilt 13 sayfa 392:

Gördüğünüz resimler antiselefi.worpdess.com isimli Azerbaycan türkcesinde paylaşimlar yapan sapik bir rafizi  sitesinden alintidir.Habis rafizi sitesi  “Ebu Hanife ayakkabıya ibadet ederek Allaha yakınlaşmakta hiç bir sorun görmüyor” şeklinde  İmam Hatib Bağdadinin(r.a) “Tarihi bağdat” isimli kitabindan bir alinti yaparak şüphe ortaya atmağa çalişmıştir.Peki bu hadisin sıhhat derecesi nasildir?

Rivayet senet yönünden şöyledir:

Muhammed bin el  Huseyn ibn Faddal el Kettan>Abdullah bin Cafer bin Deresteveyh>Yakup bin Süfyan>Ali bin Osman bin Nüfeyl>Ebu Misher>Yahya bin Hamza

Senette yer Alan Muhammed bin El Huseyn ibn Faddal el Kettan,hicri 335 yilinda doğup 415-te vefat etmişdir.Abdullah bin Cafer bin Darastaveyh hicri 258 yilinda doğup hicri 347-de vefat etmişdir.Yani Abdullah bin Cafer bin Darastaveyh vefat etdiğinde  Muhammed bin El Huseyn ibn Faddal el Kettan sadece 12 yaşindaydi.Böyle bir rivayeti duymasi ve aklinda saklamasi gibi bir ihtimal çok zayif bir ihtimaldir.Nitekim  kitabin yazari  Hatip Bağdadi(r.a) ayni kitapta Abdullah bin Cafer bin Darastaveyhi Darekutni,İbni Şahin ve Berkanin zayif ravi olarak saydiğini belirtir(Tarihi bağdad cilt 9,sayfa 428;ibni hacer,Lisanul Mizan,cilt 3,sayfa 267)

Abdullah bin Cafer bin Darastaveyhi zayif sayanlardan  Berkani İmam Hatip Bağdadinin hocasidir.Asil adi Ahmed bin Muhammed bin Ahmed bin Galip Ebubekr el Harezmidir.hicri 336 ile 425 arasinda yaşamiştir.Hatip El Bağdadi onu Sika(guvenilir) saymiştir(Tarihi Bağdadi,cilt 4,sayfa 374)..yani Kitabin yazarinin hocasida bu raviyi zayif saymiştir.Bu tahkik İmam Bağdadiye görede küvvetlidir.

Yakup bin Süfyan hicri 277 yilinda vefat etmişdir ve kendisinin garip hadisler naklettiği tespit edilmiştir(Zehebi,Tekiratul Huffaz,cilt 2,sayfa 583)

Ali bin Osman ibn Nüfeyl hicri 272 yilinda vefat etmişdir.kendisinden bir sonraki ravi olan Yakup bin Süfyan ile akrandir.Bu noktada hadisde bir nesilden iki kişi alindiği ortaya çikmaktadir.

Ebu Misher hicri 140 yilinda doğup 218-de vefat etmişdir.Ehli sünnetin büyük imaminin böyle birşey söylemesi mümkün değildir.Atalarinin dini inancinda da böyle birşey varmi diye araştirdiğimizda Babasi Sabitinde müslüman olduğunu İmam Hatip El Bağdadi bildirmektedir(Tarihi bağdadi,cilt 13,sayfa 324)

Yani bu hadisin senet ve metin yönüyle hiç bir değeri yoktur.

ŞÜPHEYE CEVAP:”FİTNE VE ŞEYTANİN BOYNUZU AİŞENİN EVİNDEN ÇİKİCAK”..!?

Gördüğünüz resim antiselefi.worpdress.com isimli rafizi sitesnden alintidir.Reside şu sözler geçmekte:

Sahih Buhari, Neşriyyat “Darul-kalem” Beyrut, Livan. 
2-ci cilt, sayfa. 507 ve 508, 840-cı bab, 1276-cı hadis

Bu bab Peygamber(s) hanımlarının evlərinde baş vermişler ve o hanımların evleri hakkında nakl olunmuşlar hakkindadir. Allah teala buyuruyor: Evlerinizde oturun (hanımlara hitap olunuyor), peygamberin evine iznsiz dhxil olmayın (burda ise müsülmanlara müracaatdir).

Abdullah (r.a.) dedi: Bir gün Peygamber (s.) hütbe derken  ayağa kalkti ve Aişenin evine taraf işaret ederek dedi: Orada üç fitne olacak ve oradan Şeytanın boynuzu çikacak.

İNŞALLAH BU YAZİMİZDA SAPİK RAFİZİLERİN AKIL BULANDİRMALARİNA CEVAP VERECEK VE AÇİKLAYACAĞİZ
Dikkat etmenizi istediğim bir nokta var:Metinde görüldüğü üzere Hazreti Peygamber(s) Hazreti Aişenin(r.a) evini değil evine TARAF işaret etmişdir.Yani burada sapik rafizilerin sözleri için delil yoktur ve fitne ve şeytanin boynuzu Hazreti Aişenin(r.a) evinden çikacak gibi bir başlik sözkonusu olamaz.Habis rafiziler bu hadisden kendi akillarinca delil oluşturma gayretine girmişlerdir.Bu hadisi ayni konuyu anlatan diğer hadisler işiğinda aydinlatalim ve hadisde geçen konun ne yönlü olduğunu belirtmeye çalişalim:

Salimin babasindan nakledildi:

Peygamber(s) minberin yaninda ayağa kalkti ve (parmağiyla doğuyu göstererek) dedi:“Fitneler oradadir ve oradan Şeytanın boynuzu çikacak.” veya dedi ki, “..Güneşin tarafi..” (yani doğudan)

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/088.sbt.html

(Sahih Buhari, cilt 9, kitap 88, No 212)

Ve daha sonraki hadis şöyledir:

Ibni Ömer(ra) dedi:Peygamber(sav):”Ey Allah’im! Şam’ımızı bize hayırlı ve uğurlu kıl. Allah’ım Yemen’imizi de bize hayırlı ve uğurlu kıl” buyurdu. Orada bulunan Ashab-i Kiram:”Necd’imizi de Ya Resulullah”dediler.
Hazreti Peygamber(sav)de tekrar: “Allah’im! Şam’ımızı ve Yemen’imizi bize hayırlı ve uğurlu kıl” dedi.
ücuncu defasinda da:” sarsintilar ve fitneler  orada(Necid’de)dir. Ve orada Karnus-Seytan(seytanin boynuzu) dogacak” dedi

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/088.sbt.html

(Sahih Buhari, cilt 9, kitap 88, No 213)

Ebu Hureyre(ra)dan rivayet edildigine gore, Resulullah(sav) soyle buyurdu:”küfrün başı (hicaz’in) dogu tarafindadir”
[Buhari,Bedul Halk:15, No.3125,3/1202]
Ebu Hureyre(ra)dan rivayet edildigine göre, Resulullah(sav): “Peygamberimiz Hicaz’ın doğusunu işaret ederek, iste buradan fitneler gelmistir(gelecektir)”
… [Ali el-Mütekki,Kenzü’l-Ummal, No:30859,11/120]

Nitekim Sahih Muslimde gecen ilgili hadisler de konuya işik tutmaktadir

İbni Ömer naletdi ki,Peygamber(s.a.s) yüzünü doğuya taraf dönerek:”İşte,kargaşalar bu taraftan,şeytanin boynuzunun çikacaği yerden gözükecektir”

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/041.smt.html#041.6938

(Sahih Muslim, kitap 041, No 6938)

İbni Ömer(r.a) nakletdi ki,Peygamber(s.a.s) Hafsanin(r.a) kapisinin yaninda durdu ve doğuya doğru işaret ederek dedi:”İşte,kargaşalar bu taraftan,şeytanin boynuzunun çikacaği yerden gözükecektir”.O,bu sözleri 2 veya 3 defa tekrarladi.Ubeydullahin naklinde,Peygamber(s.a.s) Aişenin(r.a) kapisinin yaninda durduğu şeklindedir

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/041.smt.html#041.6939

(Sahih Muslim, kitap 041, No 6939)

Salim Bin Abdullah babasindan naklederek diyorki,Peygamber(s.a.s) yüzü doğuya dönükken,”kargaşalar bu taraftan çikacakdir,kargaşalar bu taraftan  çikacaktir.Kargaşalar bu taraftan çikacaktir.Bu taraftan şeytanin boynuzu çikacaktir”

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/041.smt.html#041.6940

(Sahih Muslim, Kitap 041, No 6940)

İbni Ömer dedi ki,Allah Rasülü(s.a.s) Aişenin(r.a) evinden çikti ve dedi:Bu taraftan(doğuyu göstererek) Yüksek oranda küfr ve şeytanin boynuzu ortaya çikacaktir

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/041.smt.html#041.6941

(Sahih Muslim, Kitap 041, No 6940)

Şeyhül İslam İbni Hacer(r.a) diyor ki:

“O zaamanlar doğudaki insanlar kafirdiler ve Allah Rasülü(s.a.s) bizi oradan çikacak çile ve sıkıntilardan haberdar etti ve söylediği gibide oldu.Ve ilk fitne doğudan çikti,Onlar şeytani seviyor ve müslümanlarin kanini akitarak şeytani sevinmesine sebep oluyorlardi.Ayni şekilden yenilikler o taraftan(doğudan) meydana çikti”((Feth el-Bari 13/58)

İbni Ömer dedi ki,Peygamberi(s.a.s) elini doğuya taraf tutarak şöyle derken duydum,Kargaşalar bu taraftan çikacaktir(bu sözünü 3 kere tekrar etti) ve şeytanin boynuzunun çiktiği yerden çikacaktir”

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/041.smt.html#041.6942

(Sahih Muslim, Kitap 041, No 6942:)

Hadisleri toplu halde ele aldiğimiz zaman görüldüğü üzere Hazreti Peygamber(s.a.s) Hazreti Aişenin(r.a) evini değil,Onun evine taraf olan doğudaki Necd bölgesine işaret etmişdir

Sapik rafiziler kendilerince anlam vererek fitne uyandirmağa çalişmiş ve kendi hayasizliklarini göstermişlerdir

ŞÜPHEYE CEVAP:”ÖMER BİN HATTABİN(R.A) ADAMLARI İLE VAHİY EVİNE HÜCUM ETMESİ”…?!

İnşallah bu yazimizda sahabe düşmani hayasiz rafizilerin hilekarliklarini gözler önüne sereceğiz:

Resimde gördüğünüz gibi habis rafizi sitesi “Tarihi Taberiden” aşağidaki gibi bir alinti yapmaktadir:

حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد بن كليب قال أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين فقال والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة فخرج عليه الزبير مصلتا السيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فأخذوه
…Zeyd b. Kuleyb dedi ki: Ömer Talha ve Zübeyr de dahil bir gurup muhacirin sığınmış olduğu Ali’nin evine saldırdı. Zübeyr kılıcını çekerek ona karşı koymak istedi. Fakat tam o sırada ayağı kayarak kılıç elinden yere düştü. Bunun üzerine eve saldıranlar toplanarak onu tutukladılar.

Taberi, “Tarih et-Taberi”, 3/202

Hadisin Sıhhati hakkinda da şunlari söylemektedir:

bu hadis Nebi s.a.a’in vefatı sonrasında sahabelerin bir gurubunun Ebu Bekire biati kabullenmediğinin ve imam Ali a.s’ın etrafına toplaşarak onu halife olarak gördüklerinin ve bu yüzden gasbi hükumetin onlara savaş açtığının en güzel şahididir ve senedi sahihtir ki, inşaAllah bunu sened hakkında analiz bölümünde sizlere ehli snünet rical kaynakları ile ıspat edeceğiz.

2. hadisin sıhhati: bu hadis ve gerçekler nasibilerin yüzüne tokat gibi deydiğinden nasibiler bu hadisin zayıf olduğunu idda etmektedirler, oysa hadis sahihtir ve tüm ravileri ehli sünnet nezdinde güvenilirdirler. şimdi hadisimizin ravilerini bir bir inceliyoruz:

2-1. ibni Humeyd (ابن حميد): hadisimizin ilk ravisidir, ehli sünnet rical alimlerinden Yahya b. Main ve son dönem nasibi muhaddislerinden el-Elbani onu sika olarak görmüştürler. ehli sünnet rical alimi el-Mizzi onun biografisinde diyor ki:

محمد بن حميد بن حيان التميمي  أبو عبدالله الرازي
Muhammed b. Humeyd b. Hayyan et-Temimi, Ebu Abdullah er-Razi

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن محمد بن حميد الرازي فقال: ثقة.  ليس به بأس، رازي كيس
وقال علي بن الحسين بن الجنيد (2) الرازي: سمعت يحيى ابن معين يقول: ابن حميد ثقة
وقال أبو العباس (3) بن سعيد: سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي يقول: ابن حميد ثقة
Ebu Bekir b. Ebi Hayseme dedi ki: Yahya b. Main’e Muhammed b. Humeyd er-Razi hakkında sordum. dedi ki: “sika (güvenilir)‘dir, onda sorun yoktur”
ve Ali b. Hüseyin Cüneyd er-Razi dedi ki: Yahya b. Main’in şöyle dediğini duydum: “ibni Humeyd sika (güvenilir)’dir”
ve Ebul Abbas b. Said dedi ki: Cafer b. Ebu Osman et-Tayalisi’nin şöyle dediğini duydum: “ibni Humeyd sika (güvenilir)’dir”

el-Mizzi, “Tehzib el-Kemal”, 25/100, 5167-ci ravi

ve son dönem nasibi şeyhlerinden el-Elbani onun sika (güvenilir) olduğunu (bkz: “Silsiletu ahadis es-Sahiha”, 3/1225) söylemiş ve hadislerini sahih saymıştır (bkz: Tirmizi, “Sünen”, 606, 1762, 2478, 2936 ve 3533 numaralı hadislerin tahkikinde).

2-2. Cerir b. Abdulhamid (جرير بن عبد الحميد): hadisimizin ikinci ravisidir, güvenilir bir ravidir. ez-Zehebi onun hakkında der ki:

جرير بن عبد الحميد ابن يزيد الإمام الحافظ القاضي أبو عبد الله الضبي الكوفي
Cerir b. Abdulhamid b. Yezid, imam, hafız, kadı Ebu Abdullah ed-Dabbi el-Kufi

قال ابن سعد: كان ثقة كثير العلم ، يرحل إليه
وقال النسائي: ثقة
وقال ابن خراش: صدوق
وقال أبو القاسم اللكائي: مجمع على ثقته
وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن الأحوص وجرير في حديث حصي ….. قال: نعم، جرير ثقة
ibni Sad dedi ki: “sika (güvenilir) ve büyük ilim sahibidir”
Nesai dedi ki: “sika (güvenilir)‘dir”
ve ibni Harraş dedi ki: “sadıktır”
Ebul Kasım el-Kai dedi ki: “sika (güvenilir)’dir”
ibni Ebu Hatem dedi ki: babam (Ebu Hatem er-Razi)‘ye Cerir hakkında sordum da “Carir sika (güvenilir)‘dir dedi”

ez-Zehebi, “Siyer”, 9/10-11-17

2-3. Muğire b. Muksim (مغيرة بن مقسم): hadisimizin üçüncü ravisi olan bu şahıs da ehli sünnet nezdinde güvenilir güvenilir bir ravidir, ez-Zehebi biografisinde der ki:

مغيرة بن مقسم الإمام العلامة ، الثقة ، أبو هشام الضبي ، مولاهم ، الكوفي
Muğire b. Muksim, imam, Allame, sika (güvenilir), Ebu Hişam ed-Dabbi el-Kufi

وقال أحمد بن أبي مريم ، عن يحي بن معين : ثقة ، مأمون
وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي : مغيرة عن الشعبي ، أحب إليك ، أم ابن شبرمة ؟ فقال : جميعا ثقتان
قال العجلي : مغيرة ثقة
Ahmed b. Ebi Meryem Yahya b. Main’den (onun hakkında) dedi ki: “sika (güvenilir), memundur”
ve ibni Ebu Hatem dedi ki: babam (Ebu Hatem er-Razi)‘ye “Muğirenin Şabi’den olan rivayetini mi sevmeliyim yoksa ibni Şübrümenin mi Şabiden olan rivayetini?” dedi ki: “hepsi sikattan (güvenilirlerden)‘dir.”
ve İcli dedi ki: “Muğire sika (güvenilir)’dir”

ez-Zehebi, “Siyer”, 6/11-12

2-4. Ziyad b. Kuleyb (زياد بن كليب): hadisimizin sonuncu ravisi olan bu şahıs da öncekiler gibi güvenilir bir ravidir, el-Mizzi onun biografisinde der ki:

زياد (5) بن كليب، التميمي، الحنظلي، أبو معشر الكوفي
Ziyad b. Kuleyb et-Temimi el-Hanzeli, Ebu Maşir el-Kufi

قال أحمد بن عبدالله العجلي (1): كان ثقة في الحديث
وقال أبو حاتم (2): صالح
وقال النسائي: ثقة
روى له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي
Ahmed b. Abdullah el-İcli dedi ki: “hadiste güvenilirdir”
ve Ebu Hatim dedi ki: “Salihtir”
ve Nesai dedi ki: “sika (güvenilir)dir”
Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai ondan rivayet etmiştirler.

el-Mizzi, “Tehzib el-Kemal”, 9/504-506, 2065-ci ravi

İNŞALLAH BU SAPIK RAFİZİLERİN HANGİ HİLELERE BAŞ VURDUKLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERECEĞİZ:

İlk Ravimiz Muhammed b. Humeyd b. Hayyan et-Temimi, Ebu Abdullah er-Razi:

Resimde gördüğünüz gibi bu ravi hakkında İmam Zehebiden(r.a) övgü dolu sözler getirmekte ve bu raviyi tüm kaynaklar işığında ele almamaktadir.Bakalim Ehli Sünnetin diğer değerli alimleri bu ravi hakkında neler söylemişlerdir:

Yakub Ibni Şeybe Es-Sudusi dedi ki:Muhammed bin Humeyd er-Razi birçok münker hadis naklediyor(“Sarim El Munki”nin muhakkikinden bir not)(“Tahzib” cilt  9/sayfa 129)

İmam Buhari dedi ki:”Onun hadislerinde yorumlar vardir(kendinden birşeyler katar)”((Et-Tarih El-Kebir 1/69 ve“Ez-Zu’afa Es-Sağir” n°315)

İmam Nesai dedi ki:”O,Güvenilir değil”((“Ez-Zu’afa vel Matrukin” sayfa  32)

İbrahim İbni Yakup El Cüzcani dedi ki:”Onun kötü bir mezhebi var ve güvenilir değildir”(“Ehval Er-Rical” n°382)

Fedlek Er Razi dedi ki:”Bende İbni Hümeydden 50 bin hadis var ve ben ondan bir kelime bile nakletmiyorum”((“Tahzib” 9/129)

Ebul Abbas Ahmed ibn Muhammed El Ezhari dedi:”İshak ibni Mansuru şöyle derken duydum:”Allaha yemin ederim ki,Muhammed ibn Humeyd ve Ubey İbni İshak El Ezarin ikiside yalancidir”((“Tahzib” 9/129)

El İraki dedi ki,هو أحد الكذابين)-o yalancilardan biridir.Esadi dedi ki,ما رايت احدا احذق بالكذب من رجلين: سليمان بن الشاذكوني، ومحمد بن حميد الرازي-İki Kişiden daha doğal yalan söyleyenini görmedim.Süleyman es-Şazakuni ve Muhammed İbn Humeyd.Razi dedi ki,(دخلت على محمد بن حميد وهو يركب الأسانيد على المتون)-O,Nakillerin isnad ve metinlerini kariştiriyor

http://www.alrad.net/hiwar/sahaba/11.htm

…Kerraş dedi ki,İbni Hümeyd yalancidir((El-Kamil 6/2277)

El Hakim Ebu Ahmed “Kitab El Kune” eserinde diyor ki,Abdullah İbni Yahya Ez Zuhli ve Ebubekr Muhammed İbni İshak İbni Hüzeyme onu(Muhammed İbni Humeydi) terketmişlerdir

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ردئ المذهب غير ثقة.

Nesai dedi ki,Guvenilir degil.Cüzcani dedi ki,güvenilir değil ve ilmi azdir(Tahzib ul Kemal,cilt 25,sayfa 105,Mususa tur risale,birinci baski,Beyrut,1400)

Nitekim sitenin sahibi olan hayasiz rafizi azerice bir rafizi formundaki makalesinde raviyi zayif göstermişdir:

2. hadisin senedinde kırmızı ile işaretlediğim ilk ravi ibni Humeyd zayiftir:

محمد ابن حميد ابن حيان الرازي حافظ ضعيف
Muhammed b. Humeyd er-Razi: hafizdir ve zayiftir.

ibni Hacər əl-Əsqalani, “Təqrib ət-Təhzib”, 5834-cü ravi

Gördüğünüz gibi işlerine gelince hayasizca onu güçlü ravi gibi lanse etmeye çalişmakta gelmedikte ise zayif gibi gösterme gayretine girmektedirler.
Nitekim kaynak ayni site olan başka bir rafizi siteside ayni şeyi tekrarlamiştir:
Yani Sapik rafiziler raviyi tüm kaynaklar işiğinda ele almayarak yerine göre güçlü ve yerine göre zayif gibi göstererek kendi çirkin mezheblerini reklam etmeye çalişmiş ve tam bir hayasizlik ve hilekarlik yapmişlardir.
İkinci Ravimiz Cerir b. Abdulhamid (جرير بن عبد الحميد):
Yine sapik rafiziler herzamanki gibi raviyi tüm ehli sünnet kaynaklari nezdinde incelememektedir:
İngilizce paylasimlar yapan ahlubait.wordpress.com isimli rafizi sitesi bu ravi hakkinda diyor:
جرير بن عبد الحميد بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها ثقة صحيح الكتاب قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه مات سنة ثمان وثمانين وله إحدى وسبعون سنة ع
“Cerir Bin Abdülhamid bin Kurtub El Dabbi el Kufi,O,rey ve fıkıh ehlindendir.Güvenilirdir ve sahih kitaplarin ravisidir.denildi ki,Onun hayatinin son dönemlerinde aklinda bazi sorunlar vardi.188 yilinda 71 yaşinda vefat etti”

Ibn Hacer el-Askalani, Takribut-Tahzib, cilt.1, sayfa . 139, №916 /Tahkik: Muhammed Avvama, Dar er-Reşid, 1-ci baski, Suriye , 1406

Cerir güvenilirdir fakat hayatinin son dönemlerinde aklı biraz karişikti(Ebu Said El-Alai “el-Muhtalitin” №8)
Gördüğünüz gibi bu ravi güvenilir olsada son dönemde aklinda bazi sorunlar olan birisidir
Üçüncü Ravimiz Muğire b. Muksim (مغيرة بن مقسم):
İmam Nesai(r.a),Muğire bin Muksimin Tedlis yaptiğini ve bu Hadisi Muanan şekilde bildirdiğini söylemektedir
]Tedlis: İsnaddaki ayıbın gizlenmesi ve isnadın görünüşünün güzelleştirilmesidir
(Et-Tahhan, 1996: 79).Tedlis: Bir ravinin muasırı olup görüşmediği veya görüştüğü halde hadis almadığı
bir şeyhten işitmişçesine rivayette bulunmasına denir (Uğur, 1992: 395)Şafiî’den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir:
“Tedlis yalanın kardeşidir.” (Et-Tahhân, 1996: 82)Şafiî, “Bana fülan, fülandan rivayet etti.” sözünü kabul ederim eğer
söyleyen müdellis(tedlis yapan) değilse” der (Eş-Şafiî, 1996: 207).

Dümeyni isnad tedlisi hakkında beş temel görüşün olduğunu ifade eder ve ilki şöyledir:
Ravi sika olan veya olmayan kimselerden tedlis yaptığında ister semaı açıklasın
ister açıklamasın, mutlak olarak tedlisi reddedilir. Kadı Abdulcabbar bin Nasr el- Maliki de
bu görüştedir.

Dördüncü ravimiz Ziyad b. Kuleyb (زياد بن كليب):

Ziyad İbn Kuleyb güvenilirdir fakat ashabtan değildir.”Tehzib El Kemal”-de onun hicri  119 yilinda vefat etdiği bildiriliyor.([tehzib ul kemal; mizzi; cilt 9, sayfa 505;  mususa tur risale yayinevi; beyrut; birinci baski; 1400])

Hazreti Peygamber(s.a.s) hicri 11-de vefat etmişdir.Yani böyle bir olaya Ziyad İbn Kuleybin şahit olduğu iddiasi doğru olamaz.Çünki arada 100 yillik bir zaman farki vardir.Yani hadis Mürsəldir.

 Nasiruddin Albani ‘Zaifa an el-Hadis el-Nebevi’, sayfa82-de şöyle diyor:

المرسل من أقسام الضعيف على قواعد علماء الحديث

“Mursel hadis alimlerine göre zayıf(hadisin) bir türüdüe”

İbn Üseymin Mecmua Fetava ibn Üseymin, cilt 6 sayfa 164:

والمرسل من أقسام الضعيف، فلا تقوم به الحجة

“Mürsel zayıf(hadisin) bir türüdür , bundan dolayı hüccet değildir”

Videoda göreceğiniz üzere bazi şia mezheb üyeleride bu olayin doğru olmadiğini dile getirmektedirler:
Nitekim Hazreti Alinin(r.a) Hazreti Ebubekre(r.a) derhal biat etdiğini şia kaynaklarida dile getirmektedir.Gördüğünüz resim Şii Şeyh Seyyid Cafer Şehidinin “Islam Tarihi ve Tahliller” isimli kitabinin 85-ci sayfasidir ve bu sayfada şu sözler geçmekte : “Bazi Tarihçilerin yazdiklarina göre Ali(r.a) Peygamberin(s.a.s) vefatindan 6 ay sonra yani Fatimanin(r.a) vefatina yakin Ebubekr(r.a) beyat etmedi.Lakin bu söylenenler hiçte hakikate uygun değildir.Birincisi Fatima(a.s) 6 aydan kisa bir zaman erzinde vefat etmiş,İkincisi Hz.Ali(r.a) ümmet arasindaki tefrikadan ihtiyat ederek biat etmeyi geciktirmemiştir”

Yani Bu Biatte zorlama ve Hazreti Ömerin(r.a) saldirdiği yönünde bir hadise olmamiştir ve bu habis ve hayasiz rafizi sitesinin hilekarlik yapmasindan başka birşey değildir

 

RAFİZİ YALANİNA CEVAP:”İBNİ KESİR TEFSİRİ VE EHLİBEYT”…!

TERCÜME:

Peygamberin hanimlari Ehli-Beyte dahil değildir

Biz siradaki delilleri yerleştiriyoruz:

Tefsir Ibn Kesir, cilt 4 sayfa 4 Al Azhab
Tefsir Ruh al Ma’ani, cilt 22 sayfa 13
Tefsir Ibn Kebir, sayfa 213 cilt  5 [Mısır Neşri]
Tefsir Durre Manzur,  sayfa 189 cilt  5
Nazul El Ibrar, sayfa 58
Zahair el Ukba, sayfa 22

Bu durumda Sadece Allame Badhasani el Hanbelinin Nazul El İbrar kitabindan bir alintiyi anmakla yetineceğiz:

Ümmü Seleme dedi ki,Resulallah benim evimdeydi.Hizmetçi bize Ali ve Fatimanin geldiğini söyledi.Peygamber belirtti ki:”Ey Ümmü Seleme,lütfen,Ehli beytim(a.s) buraya geldiğinde başka bir yere git”.Ümmü Seleme belirtti ki,kalktim ve odanin bir köşesinde oturdum.Peygamber Hasan ve Hüseyni dizlerine aldi ve ellerini Ali ve Fatimanin başlarina koyarak onlara karşi sevgisini gösterdi.O(s.a.s),Onlarin üzerine örtü(Ebasini) örtdü ve ellerini semaya kaldirdi ve dua etdi:”Ey Allahim,Senin rızan için ben ve ehli beytim(a.s)…….”

Dikkat edilicek Noktalar:

Peygamber Ümmü Selemeye dedi ki,Ehli Beytim buraya geldiği zaman başka bir yere git.Eğer Peygamber hanimi Ehli Beytin bir üyesi olsaydi,Peyamber ona uzaklaşmasini söylemezdi

Tefsir Dürre Manzurda belirtilmiştir ki,Ümmü Seleme Peygambere kendisininde Ehli Beyte dahil olup olmadiğini sordu,Peygamberde sen Peygamberin eşleri arasindasin cevap verdi.Ebubekr ve Peygamberin hanımlari temiz insanlara(Ehli Beyt) dahil değillerdir.Eğer bir kimse bunu düşmanlığından dolayi kabul etmiyorsa bu onunla Allah arasindadir(Allah arasinda olan bir işdir).Biz,Peygamber hanımlari ve Ebubekrin Peygamberin Ehli Beytine dahil olduğuna dair herhangi açik bir hadis göremiyoruz.
TERCÜME SONU
İnşallah bu habis ve Nasibi olan şerefsiz sitenin yalanlarina cevap vereceğiz.Rafizi sitesi kaynaklarin hepsini bir olarak belirttiği için verilen kaynaklarin en güçlüsü olan İbni Kesir Tefsiri üzerinden cevap vereceğiz.Habis Rafizi sitesi 2 defa hileye el atmiş ve okurlari kandirmaya çalişmiştir

İbni Kesir Tefsirinde geçen nakil şu şekildedir:

عن عطية الطُّفَاوِيّ، عن أبيه؛ أن أم سلمة حدثته قالت : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يومًا إذ قال الخادم: إن فاطمة وعليا بالسدّة قالت: فقال لي: “قومي فَتَنَحي عن أهل بيتي”. قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريبًا، فدخل علي وفاطمة، ومعهما الحسن والحسين، وهما صبيان صغيران، فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبَّلهما، واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى، وقَبَّل فاطمة وقَبَّل عليا، وأغدق عليهم خَميصَة سوداء وقال: “اللهم، إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي”. قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله؟ صلى الله عليك. قال: “وأنت”

(İbni Kesir Tefsiri,cilt 4,sayfa 4)

İlk Önce belirtelim ki,hayasiz rafizi sitesi metni kasıtlı olarak yanlış tercüme etmişdir:

قومي فَتَنَحي عن أهل بيتي

Tercümesi habis rafizi sitesinin kaydettiği gibi:

“Lütfen,Ehli beytim(a.s) buraya geldiğinde başka bir yere git”

Değil,doğru tercüme:

Kalk ve odayi Ehli Beytim için hazirla”  Şeklindedir

(تَنَحي عن  kelimesinin  anlami için bakin -(EL-Mevrid sayfa 377 ))

İkinci olarak,bu hayasiz rafizi sitesi metni kirparak ve keserek vermiştir.Rafizi sitesinin kesdiği metnin son kısmı şu şekildedir:

وقال : اللهم ، إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي . قالت : فقلت : وأنا يا رسول الله؟ صلى الله عليك . قال: وأنت

Rafizi sitesi ilk kısmı Tercüme etmiş son kısmı ise tercüme etmemişdir çünki son kısım habis rafizilerin yalan iddiasini boşa çikarmaktadir ve Tercümesi şöyledir:

…Ve dedi,Ey Allahim,Beni ve Ehli beytimi sana doğru yönelt cehennem ateşine doğru değil.O(Ümmü Seleme) dedi ki,ben dedim:”Benidemi,Ey Allahin Rasülü(s.a.s)?.O,dedi:”Senide”
Bu Hayasiz rafizi sitesine ettiği şerefsizliklere göre ödül verilmelidir çünki bu konuyla bağli geçen tüm nakilleri yapmamaktadir:

عن أم سلمة قالت : في بيتي أنزلت { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت } قالت : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين ، فقال : هؤلاء أهل بيتي . قالت : فقلت : يا رسول الله أما أنا من أهل البيت ؟ قال : بلى إن شاء الله

“Ümmü Seleme dedi,benim evimde “”Ey Ehl-i Beyt, gerçekten Allah, sizden her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor.” ayeti nazil oldu.Peygamber(s.a.s) Ali,Fatima,Hasan ve Hüseynin ardinca birini gönderdi.O dedi:”Bunlar benim Ehli Beytimdir”.Ümmü Seleme dedi:”Ey Allahin Rasülü,Bende Ehli Beyttenmiyim?.O dedi:”Evet,İnşallah”

لمحدث: البغوي

المصدر: شرح السنة – الصفحة أو الرقم: 7/204
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

Bu hayasiz Ehli Beyt düşmani Nasibiler her türlü yolla kendi hayasizliklarini ortaya çikarmaktadirlar

RAFİZİ YALANİNA CEVAP:”WA’QAT SIFFIN” EHLİ SÜNNET KAYNAĞIMIDIR?”

Gördüğünüz resim ingilizce paylaşimlar yapan “answer-ansar.org” isimli rafizi sitesinden bir alintidir:


Resimde gördüğünüz gibi bu hayasiz rafizi sitesi Hazreti Aliden(r.a) Hazreti Müaviyyeyi(r.a) kötüleyen bir nakil yapmiş ve metnin kaynağini Ehli-Sünnet kaynaği gibi belirtmiştir.Hatta bu hayasizlar “Waq’at Siffin” isimli kitabin Ehli Sünnet kaynaği olduğunu başka yerlerde de belirtmişlerdir:

Üstteki Resimde de gördüğünüz gibi ayni kaynaği yine Ehli Sünnet kaynaği olarak belirtmişlerdir.İnşallah bu hayasiz rafizilerin yalanlarini sizlere göstereceğiz.

WA’QAT SIFFIN” EHLİ SÜNNET KAYNAĞIMIDIR?:

İlk önce bu konuda bilgi edinmek için Ehli Sünnet kaynaklarina bakalim:

Imam Zehebi(r.a) “Mizanul el Itidal” isimli kitabinda “Wa’qat Siffin” isimli kitabin yazari Nasr Ibn Muzahhim El Kufi hakkinda şu bilgileri vermektedir:

نصر بن مزاحم الكوفي عن قيس بن الربيع وطبقته رافضي جلد تركوه مات سنة اثنتي عشرة ومائتين حدث عنه نوح بن حبيب وأبو سعيد الأشج وجماعة قال العقيلي شيعي في حديثه اضطراب وخطأ كثير وقال أبو خيثمة كان كذابا وقال أبو حاتم واهي الحديث متروك وقال الدارقطني ضعيف

“Nasr İbn Muzahhim El Kufi:O,Kays İbn Ebu Rabiden ve onun kategorisinde olanlardan nakletdi,O,Haddi aşan bir Rafizidir ve kabul görmez.212(h) yilinda vefat etdi.Nuh İbn El Habib,Ebu Said El Eshac ve bir grup ondan nakiller yapti.El Ukayli dedi ki:Şiidir,rivayetlerinde bir çok tutarsizliklar ve hatalar vardir.Ebu Heyteme dedi ki:O yalancidir!.Ebu Hatim dedi:”Onun rivayetleri zayiftir ve atilir ve Darakutni dedi:”O zayiftir”

(Mīzān el-I`tidāl fī Nakd el-Ricāl,Şems el-Dīn el-Zehebi(d. 748), cilt 4, sayfa 253-254 [Beirut])

Şimdi de bu konuda Rafizi kaynaklarina bakalim:

Şii Şeyh Ebu El Abbas El Necaşi(d. 450) Kitabin yazari Nasr İbn Muzahhim El Kufi(h212) hakkinda diyor ki:

نصر بن مزاحم المنقري العطار أبو المفضل كوفي مستقيم الطريقة صالح الامر غير أنه يروي عن الضعفاء كتبه حسان

Nasr Ibn Muzahhim El Minkari El Attar,Ebu El Mufaddal:”Doğru yolda ve dindar bir Küfeli,fakat zayif ravilerden rivayetler etmişdir.Kitaplari güzeldir”

(el-Fihrist Esmā’ Muşannifī el-Şi`a [Ricāl el-Necaşi], Ebū el-`Abbās el-Necaşi(d. 450), sayfa 427-428 [Qum]

Şii Şeyh Ayetullah Cafer Sübhani onun hakkinda diyor:

إمام علماء الاخبار والمغازي نصر بن مزاحم تتلمذ على لوط بن يحيى أبى مخنف وأنثى عليه النجاشي وشيخ الطائفة وأورد فهرس كتبه فراجع

“Savaş kronikleri ve nakilleri ulemasinin imami,Nasr İbn Muzahhim:”Lut ibni Yahya Ebu Miknafiden eğitim aldi.Necaşi onu övdü.Şeyh El Taifa(Tusi) onun kitablarini referans aldi “

Kaşf el-Ğumme fī Ma`rifat el-A’imma {önsöz}, Cafer  el-Subĥānī, cilt  1, sayfa [Beirut]

Şii Şeyh Ayetullah El Seyyid Murtaza El Ebtahi “el-Şī`a fī Aĥādīs el-Farīkeyn” isimli kitabinin dipnotunda Nasr İbn Muzahhim hakkinda yaziyor:

هو أبو الفضل نصر بن مزاحم بن سيار المنقري المؤرخ الشيعي الثقة المعروف له كتب تاريخية روائية منها وقعة الصفين

“O,Ebu Fadl Nasr İbn Muzahhim İbn Seyyar El Minkari,Meşhur ve güvenilir şii tarihcisi.Waq`at el-Şiffīn de dahil olduğu birkaç tarihi ve hadis kitaplari yazmiştir “

(el-Şī`a fī Aĥādīs el-Farīkeyn Naş’atuhum ve Fađā’iluhum ve Haşā’isuhum, El-Seyyid Mustazá el-Ebţaĥī, sayfa162 [Qum])

Ayni Rafizi sitesi “Osmani kimler öldürdü?” isimli bölümün 54-56-ci sayfalarinda şöyle bir yazi eklemiş:

TERCÜME:

İlginçtir ki, Ebu Süleyman sinsice aşağidaki alintilari yaparak Aişenin Osmana karşi böyle konuştuğunu inkar etmek istiyor:

“Bu Hikaye Nasr Ibn Muzahhim tarafindan nakledilmiştir:El Akili Nasr İbn Müzahhim hakkında dedi ki:”O,Şii olmaya eğlimlidir.Onun naklleri hatalar ve karişikliklarla doludur”([Al-Zu’afa, El-Akili, cilt.4, sayfa .300, #. 1899].).El Zehebi onun hakkında dedi ki:”haddi aşan bir rafizidir ve onun naklleri sahih gibi kabul görmez”.Ebu Heytemeh dedi,”O,Yalancidir”.Ebu Hatim dedi:”Zayif ravidir ve Argüman gibi kabül görmez”.El Darakutni dedi:”Onun Nakilleri zayiftir”([El-Mizan, El-Zehebi, cilt.4, sayfa .253, #. 9046].El Cevzani dedi:”Nasr sahtekar bir adamdir ve doğrudan uzaklaşmiştir “Salih bin Muhammed dedi,”Nasr bim Muzahhim güvenilir olmayan ravilerden çirkin nakiller yapmiştir”El-Hafiz Ebi El-Fath Muhamed bin El-Huseyinn dedi,”Nasr Bin Muzahhim mezhebinde aşiri gidenlerdendi”([Tarihi Bağdad, El-Bagdadi, cilt.13, sayfa.283].)

Belirtelim ki,Ebu Suleyman,Nasr Ibn Muzahhimin adini içeren metnin yerleştirilmesini yanliş saymiştir.Aişenin Osmani tekfir etmesi sadece Nasr İbn Muzahhimden nakledilmemiştir.Farkli nakillerle klassik sunni alimlerinden de nakledilmiştir”

TERCÜME SONU

Gördüğünüz gibi bu hayasiz rafizi sitesi bilinçli şekilde Şii kaynağini yukarida  Ehli Sünnet kaynaği olarak yerleştirmiş ve beyinleri bulandirmaya çalişmiştir.Sahabi düşmanliği yaratmak için kendi kaynaklarini Ehli Sünnet kaynaği gibi lanse etmekte ve delil olarak kullanma gayretine girmektedirler.Allahin laneti sahabi düşmanlari hayasiz rafizilerin üzerine olsun!

RAFİZİ YALANİNA CEVAP:”RAFİZİLERİN ZÜRAREYİ ADİL ÇIKARMA ÇABALARİ”..!

Gördüğünüz resim İngilizce paylaşimlar yapan “wilayat.net” isimli rafizi sitedidir.
Bu sayfada şu sözler geçmekte:

حدثني حمدويه، قال حدثني محمد بن عيسى، عن يونس، عن مسمع كردين أبي سيار، قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لعن الله بريدا و لعن الله زرارة.
“Ebu Abdullah(a.s) dedi:”Allah Büreydeye ve Zürareye lanet etsin”
sonra diyor ki:”Hadis zayiftir.Biz Muhammed bin Isa ve onun Yunusdan olan nakli hakkında bahsettik”

Bakalim Muhammed bin Isa hakkinda ne konusmuslar:
ALINTI:
“Ikinci ravi Muhammed bin Isa Bin Ubeyd El Yaktinidir.Onun hakkında farkli görüşler vardır.Necaşi onu kabul eden alimlerin arasindadir
Muhakkik el-Hilli  Mu ‘tabar fi şerh el-Muhtasarda, cilt.1, sayfa.81 onu zayif saymiştir.

الطعن في السند، فان سهلا ومحمد بن عيسى ضعيفان، وذكر ابن

بابويه، عن أبي الوليد انه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى
İbn El Velid dedi ki:

ما تفرد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه د

“Ne olursa olsun Muhammed bin Isanin Yunusun kitablarindan rivayetleri güvenilir değildir(Ve Yukarida görüyoruz ki,bu hadis Yunustandir)”

Necaşi İbni El Velidin görüşüyle razi değildir

Nasibi Şeyh Tusinin kitabindan alinti yapmiştir ve iyi biliniyor ki Şeyh Tusi birçok yerde El Yaktini zayif saymişdir”(Fifrist, sayfa.216, Rical et-Tusi, sayfa .391/448.)

ALINTI SONU

İnşallah Şimdi Bu HadisRafizi sitesinin yalanina cevap vereceğiz

Resimde gördüğünüz gibi Muhammed bin İsayi Zayif sayan ayni rafizi Sitesi  kendisiyle çelişerek onu ve Yunusa bağli ravi zincirini Sika(güvenilir)saymiştir.
Nakil 23:

(9) حدثنا محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالصمد عن ابى جعفر عليه السلام قال سمعته يقول ان من ورآء هذه اربعين عين شمس ما بين شمس إلى شمس اربعون عاما فيها خلق كثير ما يعلمون ان الله خلق آدم اولم يخلقه وان من وراء قمركم هذا اربعين قمرا مابين قمر إلى قمر مسيرة اربعين يوما فيها خلق كثير مايعلمون ان الله خلق آدم اولم يخلقه قد الهموا كما الهمت النحل لعنة الاول والثانى في كل وقت من الاوقات وقد وكل بهم ملائكة متى مالم يلعنوها عذبوا

– كتاب بصائر الدرجات للصفار 1/506

“Muhammed bin Isa bin Ubeyd(Sika) Yunus İbni Abdurrahmandan(Sika)………………….. ”
Kelime oyunlari yaparak hayasizlik eden rafizi sitesi diğer bir paylaşiminda da

2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن موسى بن بكر، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الايمان يشارك الاسلام والاسلام لايشارك الايمان

Gördüğünüz gibi habis rafiziler ayni sitelerinde bu ravi zinciriyle(Muhammed bin İsa Yunus Bin Abdurrahmandan) İman Hakkında Ebu Abdullah Caferdenden(r.a) hadis nakletmiş fakat nedense ingilizce tercümede bu ismleri kaydetmemişlerdir.Şimdi bu çelişkilerle dolu rafizi sitesi İmamin lanetlediği birini temize çikarma gayretine  neden girmektedir.Ashab düşmani bu hayasizlar kendilerine bakmazlarmi?Allahin laneti ashab düşmani hayasiz rafizilerin üzerine olsun

RAFİZİ YALANİNA CEVAP:”imam Bakır a.s: ”Ebu Bekir ve Ömer’in krallığı Şeytan’ın vahyidir” Dedimi?”

İlk iki resimde göreceğiniz gibi Habis rafizi sitesi

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال: إن الله عزوجل بعث محمدا (صلى الله عليه وآله) إلى الناس أجمعين رسولا و حجة لله على جميع خلقه في أرضه، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله واتبعه وصدقه فإن معرفة الامام منا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟! قال: قلت: فما تقول فيمن يؤمن بالله ورسوله ويصدق رسوله في جميع ما أنزل الله، يجب على اولئك حق معرفتكم؟ قال: نعم أليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلانا قلت: بلى، قال: أترى أن الله هو الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء؟ والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا الشيطان، لا والله ما ألهم المؤمنين حقنا إلا اله عزوجل
…Zurare şöyle rivayet etmiştir: Ebu Cafer (imam Bakır a.s)‘a dedim ki: Siz Ehl-i Beyt’ten olan imamı tanımanın bütün kullara vacip olup olmadığını, bana haber ver. Buyurdu ki: «Allah Azze ve Celle, Muhammed s.a.a’yi bütün insanlara Resul ve yeryüzündeki bütün kullara bir hüccet olarak göndermiştir. Allah’a ve Allah’ın Resulü Muhammed’e iman eden, ona tabi olan ve onu tasdik edenlerin, biz Ehl-i Beyt imamlarını tanıması da zorunludur. Allah’a ve Resulüne inanmayan, Resule tabi olmayan, onu tasdik etmeyen, Allah ve Resulünün haklarını bilmeyen bir kimseye, imamı tanımak nasıl zorunlu olabilir ki? Her şeyden önce Allah’ı ve Resulünü tanımıyor, onların üzerindeki haklarını bilmiyor.» Dedim ki: Allah’a ve Resulüne inanan, Resule inen bütün vahiyleri tasdik eden kimsenin siz Ehl-i Beyt imamlarını tanıması zorunlu mudur? Dedi ki: «Evet.» sonra şöyle dedi. «Acaba işte şunlar, falan (Ebu Bekir)’i ve falan (Ömer)’i tanımıyorlar mı?» dedim ki: “Evet tanıyorlar.” Dedi ki: «Sence onları tanıma duygusunu içlerine Allah mı ilham etti? Hayır, Allah’a yemin ederim ki şeytandan başkası bu duyguyu onların yüreklerine ilham etmedi. Hayır, Allah’a yemin ederim ki, biz Ehl-i Beyt’in hakkını Allah’tan başkası, mü’minlerin kalplerine ilham etmez.»

Kuleyni r.a, “el-Kafi”, 1/180-181, hadis 3

Şöyle bir hadis eklemiş ve  hadisin Sıhhati hakkında da aşağidakilari belirtmişdir.

“hadisimizin tüm ravileri güvenilir ve isnadı muttasıldır. inşaAllah şimdi hadisin senedinde yer alan raviler hakkında rical kitaplarından bilgi vereceğiz:

Muhammed b. Yahya r.a (محمد بن يحيى): hadisimizin ilk ravisi ve Kuleyni r.a’ın şeyhlerindendir. Necaşi r.a onun biografisinde şu bilgileri vermektedir:

محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي ، شيخ أصحابنا في زمانه ، ثقة ، عين ، كثير الحديث
Muhammed b. Yahya, Ebu Cafer el-Attar el-Kummi, kendi zamanında ashabımızın şeyhi, sika (güvenilir), seçkin, çok hadis duyup rivayet edendir.

Necaşi r.a, “Rical”, sayfa 353, 946-cı ravi

Ahmed b. Muhammed r.a (أحمد بن محمد): hadisimizin ikinci ravisi ve iki imamın Hz. Cevad ve Hz. Hadi a.s’ın ashabındandır, “Ricali Berki” adı ile meşhur olan rical ve “Mehasin” adlı hadis kitabının müellifidir. Her iki kitabı bize ulaşmıştır, Necaşi r.a onun hakkında diyor ki:

أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو جعفر أصله كوفي
Ahmed b. Muhammed b. Halid b. Abdurrahman b. Muhammed b. Ali el-Berki, Ebu Cafer, aslen Kufeli’dir.

وكان ثقة في نفسه
güvenilirdir.

Necaşi r.a, “Rical”, sayfa 76, 182-ci ravi

Hasan b. Mahbub r.a (الحسن بن محبوب): hadisimizin üçüncü ravisi ve iki imamın Hz. Kazım ve Hz. Rıza a.s’ın ashabındandır, güvenilir bir ravidir. Şeyh Tusi r.a onun hakkında diyor ki:

الحسن بن محبوب السراد، ويقال له: الزراد، ويكنى أبا علي، مولى بجيلة، كوفي، ثقة
Hasan b. Mahbub es-Serrad, ez-Zerrad da denilmiştir. künyesi Ebu Ali’dir, Kufeli, sika (güvenilir)‘dir.

Şeyh Tusi r.a, “Fihrist”, sayfa 96, 162-ci ravi

Hişam b. Salim r.a (هشام بن سالم): hadisimizin dördüncü ravisi ve iki imamın Hz. Sadık ve Hz. Kazım a.s’ın ashabındandır, Necaşi r.a onun hakkında diyor ki:

هشام بن سالم الجواليقي مولى بشر بن مروان أبو الحكم ، كان من سبي الجوزجان ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، ثقة ثقة
Hişam b. Salim el-Cevaliki, Bişr b. Mervanın mevalisi, Ebu Hakem, Ebu Abdullah (imam Sadık a.s) ve Ebul Hasan (imam Kazım a.s)‘dan rivayet etmiştir, sika (güvenilir)‘dir.

Necaşi r.a, “Rical”, sayfa 434, 1165-ci ravi

Zürare r.a (زرارة): hadisimizin beşinci ravisi ve iki imamın Hz. Bakır ve Hz. Sadık a.s’ın ashabındandır. Necaşi r.a onun hakkında diyor ki:

زرارة بن أعين بن سنسن
Zürare b. Ayun b. Sensen

شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم
kendi zamanında mutekaddim ashabımızın Şeyhidir.

Necaşi r.a, “Rical”, sayfa 175, 463-cü ravi

Allahin izniyle ashab düşmani sapik rafizilere kendi kaynaklari üzerinden cevap vereceğiz.

Resimde gördüğünüz gibi rafizi sitesi bu iki raviye övgüler sunmakta ve onlari tüm kaynaklar işiğinda ele almamaktadir.Şii kaynaklarinda ravileri ele alalim.

HİŞAM BİN SALİM:

“O(Hişam bin Salim) fasid bir akideye bağliydi ve Allahi fiziksel olarak görüleceğine inaniyordu”(Rical El Keşşi sayfa 184)

Nitekim “answer-ansar.org” isimli ingilizce paylasimlar yapan rafizi sitesi bunu belirtmektedir:

Görüldüğü üzere Hişam bin Salim şii şeyh El Keşşiye göre Müşebbihedir.Sonuncu Ravi Zürare bin Ayun Hakkında Şu ek  bilgileri verelim:

ZÜRARE BİN AYUN:

Ebul-Kasim el-Hoi onun Hakkinda demişdir: “Zürarenin rivayetleri 2490-a yakındır…” (Ebul-Kasim el-Hoi “Mucemu ricalil-hadis” 7/249). Bu hadislerden 1626-sı Kutubul-erba`dadır (dört müteber kitabda).

İmam Cafer onun hakkında şöyle demişdir: “Ayun ailesinin uydurmaların-dan olan şey, benim ve babamin dininden değil.” (Ricalul-Keşşi sayfa.137) İmam Cafer arkadaşlarinin birinden sordu: “Zürare ile ne zaman görüştün?” O da kaç gündür onu görmediğini söyledi. Sonra imam ona dedi: “İşin olmasın, hastaysa yanına gitme ve ölmüşse cenzasine katilma!” O, imamın sözüne şaşirarak sordu: “Zürareninmi?” İmam ise cevabinda şöyle söyledi: “Evet, Zürare yagudilerden, hristianlardan ve “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenlerden de kötü adamdır.” (Ricalul-Keşşi sayfa.142, “İhtiyaru marifetur-ricalil-maruf bi ricalil-keşşi” 2/237

Peki siz nasil İmam Caferi yalanlayan, onun sözüne muhalif olan, ona iftira eden, imamın ilmine şüphe eden, kendi reyi ile helal-haram hükmü veren ve Musa ibn Caferin imamlığına şüphe eden birini adil bir şahs saya bilisiniz? Aslinda siz, böyle bir şahsi adil biryana kalsin, hiç müslüman da saymazsınız. Korumağa çaliştiğiniz Zürarə ibn Ayun ise yukarıda kayd etdiyim hususiyyetleri kendinde cem etmiş nadan ve Küfenin hadis uyduran sanatkarlarindan biri idi. (bak- Ricalul-Keşşi sayfa.138, “İhtiyaru marifetur-ricalil-maruf bi ricalil-keşşi” 2/234-235, 236)

.Gördüğünüz resim,Şii Şeyh Tusinin “Ihtiyar Marifatul Rical” isimli kitabinin 170-ci sayfasidir ve bu sayfada şu sözler geçmekte:

عن مسمع كردين أبي سيار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لعن الله بريدا ولعن الله زرارة.

“Ebu Abdullah(a.s) dedi:”Allah Bureydeye ve Zurarehe lanet etsin”

عن ليث المرادي قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يموت زرارة الا تائها.

El Leys El Merdi:”Ebu Abdullahtan(a.s) duydum dedi ki:”Zürare kayip bir kimseden başkasi gibi ölmeyecektir”

Şii Şeyh Tusinin “Ihtiyar Marifatul Rical” isimli kitabinin 171-ci sayfasinda  Imamin Zürare hakkında şu sözleri geçmekte:

فقال لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة ثلاث مرات

“Allah Zürareye lanet etsin,Allah Zürareye lanet etsin,Allah Zürareye lanet etsin”

Şii Şeyh Tusinin “Ihtiyar Marifatul Rical” isimli kitabinin 128-ci sayfasinda  Imamin Zürare hakkında şu sözleri geçmekte:

ليس هكذا سألني ولا هكذا قلت: كذب علي والله كذب علي والله لعن الله زرارة لعن الله زرارة، لعن الله زرارة

“O,bana böyle sormadi ve ben ona böyle cevap vermedim.Andolsun,o benim üzerimden yalan söylüyor.Allah Zürareye lanet etsin,Allah Zürareye lanet etsin,Allah Zürareye lanet etsin”

Şii Şeyh Tusinin “Ihtiyar Marifatul Rical” isimli kitabinin 122-ci sayfasindaZürarenin İmam (rahimahullah) hakkındaki şu fikirlerine yer verilmektedir:

“(Ibni Miskan dedi:Zurareni şöyle derken duydum:)

رحم الله أبا جعفر واما جعفر فان في قلبي عليه لعنة

“Allah Ebu Caferi affetsin benim kalbimde ona karşi bir lanet bulunmaktadir”

Bu bilgiler işiğinda sizce bu habis rafizinin öne sürdüğü deliller ne kadar güvenilirdir?Allahin laneti sahabi düşmani sapik rafizilerin üzerine olsun

RAFİZİ YALANİNA CEVAP:”İMAM BAKIR(A.S) VE 3 KÜREYŞ KRALI”?

Resimde gördüğünüz gibi şöyle bir hadis geçmektedir:

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: ” لتركبن طبقا عن طبق ” قال:  يا زرارة أو لم تركب هذه الامة بعد نبيها طبقا عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان
…Zurare, Ebu Cafer (imam Bakır a.s)‘dan Allah c.c’ın “Halden hale geçersiniz.” (İnşikak, 19) kavli hakkında şöyle rivayet etmiştir: “Ey Zurare! Şu ümmet, Nebi s.a.a’den sonra, falan, falan ve falandan dolayı halden hale geçmedi mi?”

Kuleyni r.a, “el-Kafi”, 1/415, hadis 17

hadisimizin tüm ravileri güvenilirdir, II Meclisi r.a “el-Kafi” şerhi olan “Mirat el-Ukul”da hadis hakkında diyor ki:

صحيح
sahih

Allame II Meclisi r.a, “Mirat el-Ukul”, 5/20

Ve en az Sitenin sahibi gibi habis olan rafizi şeyhi hadis sahih saymaktadir.Rafizinin “hadisimizin tüm ravileri güvenilirdir” dediği Zürare isimli rafizi ravisine dikkatinizi çekmek istiyoruz.

ZÜRARE BİN AYUN:

Ebul-Kasim el-Hoi onun Hakkinda demişdir: “Zürarenin rivayetleri 2490-a yakındır…” (Ebul-Kasim el-Hoi “Mucemu ricalil-hadis” 7/249). Bu hadislerden 1626-sı Kutubul-erba`dadır (dört müteber kitabda).

İmam Cafer onun hakkında şöyle demişdir: “Ayun ailesinin uydurmaların-dan olan şey, benim ve babamin dininden değil.” (Ricalul-Keşşi sayfa.137) İmam Cafer arkadaşlarinin birinden sordu: “Zürare ile ne zaman görüştün?” O da kaç gündür onu görmediğini söyledi. Sonra imam ona dedi: “İşin olmasın, hastaysa yanına gitme ve ölmüşse cenzasine katilma!” O, imamın sözüne şaşirarak sordu: “Zürareninmi?” İmam ise cevabinda şöyle söyledi: “Evet, Zürare yahudilerden, hristianlardan ve “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenlerden de kötü adamdır.” (Ricalul-Keşşi sayfa.142, “İhtiyaru marifetur-ricalil-maruf bi ricalil-keşşi” 2/237

Peki siz nasil İmam Caferi yalanlayan, onun sözüne muhalif olan, ona iftira eden, imamın ilmine şüphe eden, kendi reyi ile helal-haram hükmü veren ve Musa ibn Caferin imamlığına şüphe eden birini adil bir şahs saya bilisiniz? Aslinda siz, böyle bir şahsi adil biryana kalsin, hiç müslüman da saymazsınız. Korumağa çaliştiğiniz Zürarə ibn Ayun ise yukarıda kayd etdiyim hususiyyetleri kendinde cem etmiş nadan ve Küfenin hadis uyduran sanatkarlarindan biri idi. (bak- Ricalul-Keşşi sayfa.138, “İhtiyaru marifetur-ricalil-maruf bi ricalil-keşşi” 2/234-235, 236)

.Gördüğünüz resim,Şii Şeyh Tusinin “Ihtiyar Marifatul Rical” isimli kitabinin 170-ci sayfasidir ve bu sayfada şu sözler geçmekte:

عن مسمع كردين أبي سيار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لعن الله بريدا ولعن الله زرارة.

“Ebu Abdullah(a.s) dedi:”Allah Bureydeye ve Zurareye lanet etsin”

عن ليث المرادي قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يموت زرارة الا تائها.

El Leys El Merdi:”Ebu Abdullahtan(a.s) duydum dedi ki:”Zürare kayip(kaybetmiş) bir kimseden başkasi gibi ölmeyecektir”

 

Şii Şeyh Tusinin “Ihtiyar Marifatul Rical” isimli kitabinin 171-ci sayfasinda  Imamin Zürare hakkında şu sözleri geçmekte:

فقال لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة ثلاث مرات

“Allah Zürareye lanet etsin,Allah Zürareye lanet etsin,Allah Zürareye lanet etsin”

Şii Şeyh Tusinin “Ihtiyar Marifatul Rical” isimli kitabinin 128-ci sayfasinda  Imamin Zürare hakkında şu sözleri geçmekte:

ليس هكذا سألني ولا هكذا قلت: كذب علي والله كذب علي والله لعن الله زرارة لعن الله زرارة، لعن الله زرارة

“O,bana böyle sormadi ve ben ona böyle cevap vermedim.Andolsun,o benim üzerimden yalan söylüyor.Allah Zürareye lanet etsin,Allah Zürareye lanet etsin,Allah Zürareye lanet etsin”

Şii Şeyh Tusinin “Ihtiyar Marifatul Rical” isimli kitabinin 122-ci sayfasindaZürarenin İmam (rahimahullah) hakkındaki şu fikirlerine yer verilmektedir:

“(Ibni Miskan dedi:Zurareni şöyle derken duydum:)

رحم الله أبا جعفر واما جعفر فان في قلبي عليه لعنة

“Allah Ebu Caferi affetsin benim kalbimde ona karşi bir lanet bulunmaktadir”

Bu kadar çirkin özellikleri kendinde bulunduran birini ancak  yalanci ve fitneci rafiziler adil sayar.Allahin laneti Peygamberin(s.a.s) güzide ashabina nefret duyanlarin üzerine olsun..